ReadyPlanet.com
dot dot


ปศุสัตว์ไทย


dot


 

รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์พาเที่ยวชมฟาร์มบันดาลทรัพย์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554

 Welcome  in

Bundansup Farm (Jo Joe Milk) 

 

สวัสดีค่ะ  ผู้ที่ต้องการซื้อแพะและคนที่สนใจดื่มนมแพะ 

โทร. 081-4919185

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ไปเลือกซื้อสินค้าของทางฟาร์ม 

พูดคุยประสบการณ์icon

เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์icon

นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่....icon

สวย สวย ๆๆๆicon

พาสเจอร์ไรซ์

มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์มicon
ตามไปดู.....ฟาร์มต้นแบบฯ ปัตตานีiconมิสเตอร์แพะ...พาชมฟาร์มต้นแบบผู้ประกอบการเลี้ยงแพะปัตตานี หนึ่งในความร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี กับ สำนักงานส่งส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะอย่างเป็นระบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย โดยยึดหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นหลักในการส่งเสริม.....
More...

ก้าวต่อไปของ....คนเลี้ยงแพะ

Thaigoatmilk รับใช้ผู้เลี้ยงแพะ ผู้ประกอบการในธุรกิจแพะเข้าสู่ปีที่ 4 ก้าวต่อไปเพื่อชาวแพะ....วันนี้


More...
dot
แพะ...พลิกฟื้นเศรษฐกิจใต้ได้จริงหรือ?..(ภาค 2)

กลับจากงานแพะแห่งชาติที่จังหวัดสตูล...รับปากกันว่าไปสตูลกลับมาจะรีบมารายงานให้ทราบว่า..แพะ..พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ได้จริงหรือ?  วันนี้.....คำตอบมาถึงแล้ว...


More...
dot
วิจัยคุณภาพอาหารแพะจากส่วนผสมวัตถุดิบในท้องถิ่นicon

การเลี้ยงแพะ...ในประเทศไทย มีอยู่ทั่วไปแต่ประชากรแพะ จะหนาแน่นมากที่สุด ในแถบภาคใต้ เนื่องจากชาวมุสลิมนิยมบริโภคและ ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา...

More...

สุขภาพ-สวัสดิภาพสัตว์

ข่าวสารเพื่อนแพะ
ฟาร์มต้นแบบ 3 จังหวัดภาคใต้icon

ฟาร์มต้นแบบปัตตานี พร้อมเชื่อมร้อยช่วยเหลือเพื่อผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมยกระดับเป็นฟาร์มมาตรฐานตามประกาศกรมปศุสัตว์ที่จะคลอดในปี 50 นี้  มั่นใจจะเป็นตัวอย่างเพื่อสนับสนุนสมาชิกเครือข่ายฯ ให้ยกระดับเป็นฟาร์มมาตรฐาน  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาดมาเลเซีย


More...
บันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185