ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม article

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยฝ่ายส่งเสริมโครงการตามนโยบายรัฐบาล ได้ดำเนินการสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs (ฟาร์มเลี้ยงแพะ) ให้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอส ปัตตานี

ในการนี้นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  กล่าวในการตรวจเยี่ยมโครงการว่า  จังหวัดปัตตานีรู้สึกภูมิใจที่ได้ต้อนรับผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ทั้ง 3 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และดีใจที่เห็นการรวมตัวของภาคเอกชนอย่างจริงจัง โดยได้รับรายงานว่า เครือข่ายมีเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตแพะเนื้อ แพะนม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  ในการนี้ตนในฐานะตัวแทนภาครัฐ จะให้การสนับสนุนส่งเสริมผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อมาต่อยอดการผลิตแพะของเครือข่าย และเชื่อมั่นว่าจะไม่ต้องคอยผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลอีก 3 ปี 5 ปี แต่คาดว่าจะเห็นผู้ประกอบการแปรรูปแพะกระป๋องภายในปีนี้ปีหน้าแน่นอน โดยจังหวัดจะให้สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเพิ่มปริมาณแพะของเครือข่ายผู้ประกอบการฯ 

ต้องขอขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งอุตสาหกรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด  พัฒนาการจังหวัด และสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี ที่ให้การสนับสนุนแก่เครือข่ายผู้ประกอบการ และขอให้กำลังใจในการดำเนินการ  จากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการภายในห้องประชุมแล้วจึงเดินทางกลับ

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดพูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Milky Way 2011 article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ตามไปดู "แพะจีน"
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ
สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185