ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article

สวัสดีครับพี่น้องชาวเครือข่าย...มิสเตอร์แพะ...แนะนำตัวเป็นครั้งแรกและยึดถือเอาความตั้งใจในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถมีโอกาส...(อันนี้สำคัญมากๆๆๆ)  เพราะโอกาสคือช่องทางที่จะทำให้ผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จ  ภาระกิจที่มิสเตอร์แพะต้องทำเป็นประจำ คือ การเดินทางท่องเที่ยวไปในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการเลี้ยงแพะที่แตกต่างกัน 

ว่าก็ว่านะครับ การเลี้ยงแพะที่หลายคนมองว่าง่าย ไม่ยุ่งยากเอาเข้าจริงก็ดูจะยุ่ง ๆ อยู่เหมือนกัน เพราะหลายคนหลายครู ผู้รู้เยอะแยะเพราะทุกคนต้องการสำเร็จ  แต่ แพะเป็นสัตว์ที่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี คุณสมบัตินี้ทำให้กลายเป็นว่าไม่มีสูตรสำเร็จในการเลี้ยงแพะให้ประสบความสำเร็จ ขอย้ำว่ายังไม่มีผู้รู้ท่านได้กล้าฟันธงว่าต้องเลี้ยงดูอย่างไร แพะจึงจะมีคุณภาพดีอย่างที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ ประยุกต์ใช้วิชาการอย่างมีหลัก

หน้าที่ผมวันนี้จึงเน้นการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เลี้ยงแพะ ที่หลากหลายด้วยการเสนอ ความสำเร็จของผู้ประกอบการในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ท่านที่อยากรู้ต้องการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นหลัก  แต่ถ้ามีข้อมูลอะไรที่ท่านสนใจอยากถาม ก็สามารถ mail มาถามได้  bundansup@hotmail.com  มิสเตอร์แพะจะหาคำตอบจากหลายหลายนักวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยมาตอบให้จุใจครับท่านผู้ชม

  วันนี้ก็เลยพาท่านไปที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  ไปชมฟาร์ม "บันดาลทรัพย์ฟาร์ม" ของอาจารย์สิทธิชัย  แก้วสุวรรณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านผสมเทียมวัว แต่หันมาเอาดีทางผลิตนมแพะ   ขอแนะนำให้ท่านรู้จัก อ.สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ หรือ อ.โจ้ กำแพงแสน   ปัจจุบันอาจารย์ยังรับราชการอยู่ที่ศูนย์การผลิตนม  สถาบันวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    

 แนวคิดในการทำธุรกิจฟาร์มแพะนม เกิดขึ้นได้อย่างไร ?  

 เริ่มจากความคิดที่ว่า   เมื่อเราอยู่มากแล้วจะทำอะไร  เมื่อยามวัยเกษียณ เพราะทั้งอาจารย์โจ้และภรรยามีความคิดว่าไม่ากอยู่ฉย ๆ  เลยคิดกันว่า   มาเลี้ยงสัตว์กันดีกว่า   แล้วจะเลี้ยงสัตว์อะไร จึงสนใจ เลี้ยงแพะ เพราะเป็นสัตว์ที่เล็ก  การบริหารจัดงานง่ายกว่าสัตว์อื่น ๆ เพราะตัวเล็กกว่าลูกสาวก็เป็นคนรักสัตว์  จึงตัดสินใจเลี้ยงแพะ  ซึ่งกำลังเป็นเศรษฐกิจแต่ที่สำคัญ  นโยบายของฟาร์มที่จะจัดตั้งนั้น คือ  ตั้งเป้าหมายว่า ต้องเลี้ยงตัวเองได้ ต้องไม่เป็นการลงทุนที่ใช้เงินมาก และต้องมีผลตอบแทนเร็ว  ไม่ต้องรอนาน  โจทย์นี้ทำให้ อ.โจ้ จำเป็นต้องออกตระเวนไปทั่วในทุกแหล่งที่มีแพะ เพื่อคัดเลือกพันธุ์แพะด้วยตนเอง  เคล็ดลับก็คือ  เลือกซื้อเฉพาะแม่แพะท้องเท่านั้น  เพราะแม่แพะท้องจะให้ผลผลิตทันที 2 ด้าน คือ 1 ลูกแพะ ซึ่งปกติจะคลอดครั้งละ 2 ตัว ขณะที่ 2 จะได้น้ำนมแพะเพื่อนำไปพาสเจอร์ไรซ์ส่งขายได้ทันทีอีกประมาณ 4-5 เดือนเป็นอย่างน้อย แม้จะต้องซื้อแม่แพะด้วยราคาที่สูงถึง 18,000-25,000 บาทก็ตาม                                                                                                                       

จากนั้นก็ลงทุนสร้างโรงเรือนด้วยราคาประหยัด โดยเน้นใช้วัสดุราคาถูก พื้นใช้พื้นคอนกรีตชนิดเดียวกับคอกหมู เพราะมีช่องพอดีกับการทำให้มูลแพะตกลงใต้พื้นโรงเรือนได้ ขนาดโรงเรือนไม่ใหญ่มากนัก  แต่เน้นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  โดยกำหนดตารางการทำงานในฟาร์มเป็นช่วงเวลา และใช้แรงงานเพียง 1 คน บริหารจัดการ ตั้งแต่ปลูกหญ้าแพงโกล่า 2.5 ไร่ เกี่ยวหญ้าให้แพะกินทุกวันเป็นอาหารหลัก  สำหรับลูกแพะให้กินนมแม่ในช่วงแรกประมาณ 2-3 วันแล้วเปลี่ยนเป็นนมแพะวันละ 2 ครั้ง แพะที่นี่เป็นแพะเนื้อกึ่งนม ลูกผสมแองโกลนูเบี้ยน - ซาเนน ทำรั้วโรงเรือนให้มีบริเวณออกกำลังรอบโรงเรือนแต่ไม่ปล่อยลงแปลงหญ้าเพื่อควบคุมและตัดวงจรพยาธิ   มูลแพะจะถูกเก็บทุกวันและทำความสะอาดล้างใต้พื้นโรงเรือนสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหากลิ่นสาป ที่จะปนเปื้อนลงไปในน้ำนมที่ตั้งใจผลิตให้สะอาดทุกขั้นตอนเพื่อคุณภาพและความพึงพอใจของสมาชิกผู้บริโภคนมแพะของฟาร์ม

ปัจจุบันมีสมาชิกรับนมแพะบันดาลทรัพย์ฟาร์มไปบริโภคทุกวัน ๆ ละ ประมาณ 200-300 ขวดทุกวัน ซึ่งทุกวันนี้รายได้จากการเลี้ยงแพะชุดนี้ได้คืนทุนและสามารถขยายโรงเรือนเพิ่ม รวมทั้งสามารถซื้อแม่แพะที่มีคุณภาพดีเข้ามาเพิ่ม  โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ 

เป้าหมายการทำธุรกิจของบันดาลทรัพย์ฟาร์มเป็นอย่างไร ?

เป้าหมายในอนาคตจะพยายามควบคุมคุณภาพความสะอาด ทุกขั้นตอนการผลิตให้สูงขึ้นโดยตั้งเป้าจะพัฒนากระบวนการผลิตน้ำนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ให้ผ่านมาตรฐาน HACCP-GMP , และมาตรฐาน GAP   แต่ที่สำคัญ  ตอนนี้ทางฟาร์ม ได้รับมาตรฐานฟาร์มจาก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยได้รับตรา   สินค้าคุณภาพ   จึงทำให้มีผู้ดื่มมากขึ้น  เนื่องจากคุณภาพที่ดี  และสะอาด  ปลอดโรค ปลอดกลิ่น  เพราะได้รับความกรุณาจากนายสัตวแพทย์ภัทร  บุญมั่น  เป็นผู้ให้คำปรึกษา และดูแลในส่วนนี้ 

มิสเตอร์แพะ...ได้เยี่ยมชมฟาร์มของอาจารย์โจ้ กำแพงแสนแล้ว รู้สึกประทับใจการจัดการฟาร์มว่า มีความสะอาดมาก และมีต้นทุนต่ำ จึงประสบความสำเร็จ โดยเน้นที่มีตารางการทำงานในฟาร์มอย่างชัดเจนให้กับคนงาน  และยังคำนึงถึงการปลูกหญ้า ทำแปลงหญ้าในฟาร์มเพื่อใช้เป็นอาหารหลักของแพะ ซึ่งสามารถควบคุมจัดการได้ตั้งแต่ต้นทุน เพราะปลูกดูแลอยู่ในพื้นที่ฟาร์ม ทำให้มั่นใจว่าอาหารที่แพะกินสะอาดปลอดเชื้อ  ที่สำคัญตัดวงจรพยาธิที่อยู่ในมูลแพะ ทำให้แพะที่นี่สุขภาพดี  ส่วนลูกแพะได้รับการดูแลด้วยน้ำนมแพะสด ๆ ทุกเช้าและบ่าย ทำให้ได้รับคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมในการสร้างและพัฒนาการเจริญเติบโต เรียกว่าพร้อมเติบโตเป็น พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคต  ลูกแพะที่ฟาร์มอาจารย์โจ้จึงถูกจองและไม่พอจำหน่ายจากบรรดาคนเลี้ยงแพะจากภาคใต้เสมอ  ฟาร์มคุณภาพที่น่าสนับสนุน  ใครที่สนใจลองติดต่อของซื้อลูกแพะได้เพราะเป็นฟาร์มปิด 

ผมได้ตามไปดูการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ที่บ้านของอาจารย์โจ้ ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน เคล็ดลับอยู่ที่ใช้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์อาหารมาดำเนินการพาสเจอร์ไรซ์ทำให้นมแพะที่ได้จากฟาร์มแม้จะมั่นใจว่าสะอาด แต่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนว่าไม่ปนเปื้อน จึงจะนำเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งแม้จะใช้เทคโนโลยีการพาสเจอร์ไรซ์ระดับภูมิปัญญาชาวบ้าน ก็ไว้ใจได้ว่าสะอาด สดใหม่ เพื่ออนามัยที่ดีของผู้บริโภค                                  

คุณวีรยุทธ    เชื้อไทย  และอาจารย์สิทธิชัย  แก้วสุวรรณ์  

เคล็ดลับและความใส่ใจของ อ.สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ ตัวอย่างความสำเร็จในการทำธุรกิจฟาร์มแพะนมครบวงจร จึงเป็นที่มาของคำว่า  "แพะเลี้ยงคน"  เป็นต้นแบบให้พี่น้องชาวเครือข่ายผู้ประกอบการแพะได้ศึกษาต่อไป....ขอบคุณครับอาจารย์
พูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Milky Way 2011 article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ตามไปดู "แพะจีน"
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ
สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ article
ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185