ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายพิศาล  ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวในการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส  การประชุมครั้งนี้ทำให้เห็นความตั้งใจความพร้อมเพียงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะของผู้ประกอบการทั้ง 3 จังหวัด  ทั้งที่เป็นเทศกาลฮาลีรายอของพี่น้องชาวมุสลิม  อีกทั้งยังเห็นโอกาสที่จะพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้สนับสนุน ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด  จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการทุกคนที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เข้มแข็ง  การประชุมเครือข่ายเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการรวมตัวเพื่อพัฒนาความรู้  เห็นได้จากหัวข้อวิชาการครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.สงขลา) ให้ความรู้เลี้ยงแพะอย่างไรให้ได้รางวัล และหัวข้อเกี่ยวกับอาหารสัตว์  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก หากสามารถเชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็ง เชื่อว่าจะบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในที่สุด

จากนั้น นายวีระยุทธ เชื้อไทย หัวหน้าส่วนปฎิบัติการโครงการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้กล่าวถึงเป้าหมายในการประชุมเครือข่ายครั้งนี้ ว่า  การประชุมทุกครั้งของเครือข่ายฯ สสว. จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการฯ  โดยกำหนดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการ ในการประชุมเสมอ  สำหรับครั้งนี้หัวข้อวิชาการได้จัดให้มี นักวิชาการจาก มอ.สงขลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเพื่อส่งเข้าประกวด เจตนาเพื่อให้พวกเรามีเวที ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเลี้ยงแพะ การจัดการฟาร์ม ไปในตัว อีกทั้งต้องการให้สมาชิกเครือข่ายหารือกันเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมการประกวดแพะ ซึ่งเป้าหมายเพื่อยกระดับการเลี้ยงและสร้างมูลค่า หรือราคาแพะในพื้นที่ให้สูงขึ้นเป็นแรงจูงใจในการประกอบการ  จึงขอฝากให้สมาชิกเครือข่ายทุกคนฯ ร่วมระดมความคิดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดย สสว.จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นเคย

ผลการประชุม :  กำหนดจัดงานประกวดแพะวันที่ 8-9 ธันวาคม 2549 โดยจัดแบ่งเป็น กิจกรรมประกวด 16 รายการ 4 สายพันธุ์ คือ  พันธุ์พื้นเมือง  พันธุ์ลูกผสมแองโกล  พันธุ์ลูกผสมบอร์  พันธุ์ลูกผสมซาแนน  และ การประกวดรุ่นพิเศษ 1 รายการ คือ การประกวดลูกแพะแฟนซี  ผู้ส่งแพะเข้าประกวดจะต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อสงวนไว้ให้เป็นเวทีในการพัฒนาทักษะของสมาชิกเครือข่ายฯ    ในงานจัดให้มีเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ "บทเรียนและลู่ทางตลาดแพะ" โดยจะเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการตามนโยบายรัฐบาล สสว. และประธานหอการค้ารัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียมาร่วมวงเสวนา จากนั้นจะจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมตลาดแพะระหว่างจังหวัดปัตตานีและหอการค้ากลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสมาชิกเครือข่ายมั่นใจในด้านการตลาดที่เตรียมรองรับผลผลิตของสมาชิกในอนาคตอีกด้วย  รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี โทร 073-3
พูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Milky Way 2011 article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ตามไปดู "แพะจีน"
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ
สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ article
ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185