ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ

  

นายอัสมี โต๊ะมีนา รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานีจำกัด  และ นายประทีป จันทร์วิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนราธิวาส จำกัด  นำคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เยี่ยมชมการจัดการฟาร์มมาตรฐานของ คูณสุขฟาร์ม ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  และ กลุ่มเลี้ยงแพะฟาร์มแพะทอง ต.ยางตาล อ.โกรกพระจ.นครสวรค์ เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา 

โดย นายไพโรจน์  สนิทไชย ปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก ให้การต้อนรับ และนำชมฟาร์มผู้ประกอบการในพื้นที่  โดยเริ่มจาก ไร่เฉลิมพล ของ นายเฉลิมพล  ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก  ซึ่งประกอบการเลี้ยงแพะเนื้อ ลูกผสมแองโกล  ลูกผสมบอว์ร  และ แพะนมลูกผสมซาแนน  สภาพโรงเรือนเป็นโรงเรือนพื้นดิน มีแคร่ในโรงเรือน แบ่งเป็นโรงเรือน แพะเนื้อ แพะนม  มีแปลงหญ้าโดยปลูกหญ้าแปลงละ 2-3 ไร่ จำนวน 5-6 แปลง ระบบการจัดการฟาร์มใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก เน้นให้การดูแลสุขภาพแพะและการควบคุมโรค โดยร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ  นอกจากนี้ด้านการตลาดจะมีพ่อค้าประจำมาซื้อที่ฟาร์มโดยตรง  ฟาร์มจะจัดให้มีการคัดแยกแพะที่ต้องการจำหน่ายออกจากฟาร์ม จำกัดพื้นที่แยกส่วนออกจากฟาร์มเลี้ยง เพื่อสดวกกับการซื้อขาย และขนส่ง 

     

นอกจากนี้ฟาร์มเฉลิมพล ยังได้มีการผลิตน้ำนมแพะออกจำหน่ายในพื้นที่ นายเฉลิมพล เจ้าของผู้จัดการไร่เฉลิมพล กล่าวว่า ยินดีที่คณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ ฟาร์มได้พยายามเพาะเลี้ยงและดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์ม เพื่อเน้นคุณภาพการผลิตแพะเนื้อ และนมแพะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์มออกสู่ตลาด ที่ผ่านมามีพ่อค้าเจ้าประจำมารับซื้อถึงที่  หากทางภาคใต้มีความต้องการแพะเนื้อ ฟาร์มจะต้องเตรียมการเพิ่มผลผลิต อาจจะต้องเพิ่มแม่พันธุ์  อย่างไรก็ดีคิดว่าการซื้อขายขึ้นอยู่กับระดับราคา และจำนวนการสั่งซื้อ ซึ่งคงต้องพูดคุยรายละเอียดกันอีกครั้ง แต่รู้สึกดีใจและเห็นช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจาก ผู้บริโภคในภาคใต้โดยตรง  จากนั้น นายเฉลิมพลได้แจกนมแพะพาสเจอร์ไรท์ของไร่เฉลิมพล ให้ทุกคนได้ชิมผลผลิตสดจากฟาร์ม ซึ่งเพื่อได้ชิมทุกคนต่างให้ควาเห็นว่า ไม่มีกลิ่นสาปและสอาด

จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม ระบบการบริหารจัดการรับซื้อน้ำนมดิบ ของสหกรณ์โคนมในเขตปฎิรูปที่ดินลำพญากลาง จำกัด ซึ่งได้รับการต้อนรับและบรรยายสรุปจาก คุณวิชัย กลึงโพธิ์ ให้ความรู้ถึงกระบวนการและวิธีการรับซื้อตลอดจนการบริหารการผลิตน้ำนมดิบจากฟาร์มสมาชิก และการจัดส่งน้ำนมดิบสู่โรงงานแปรรูปในกรุงเทพ  นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังได้มีระบบการลดต้นทุนการประกอบการของสามาชิก โดยจัดให้มีธุรกิจสหกรณ์ควบคู่ อีก  4 ธุรกิจคือ โรงผลิตอาหารสัตว์  ที่มีกำลังผลิตได้กว่าวันละ 90 ตัน บริการสมาชิก   มินิมาร์ทที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  ร้านจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ฟาร์มและยารักษาโรคสัตว์   ปั๊มน้ำมัน  ทำให้สามารถได้รับบริการจากสหกรณ์ฯ ในรูปแบบที่บริการครบวงจร  กลยุทธ์สำคัญในการดำเนินการของสหกรณ์คือ  ทำงานเชิงรุก เข้าถึงครัวเรือนสมาชิก โดยไม่ต้องร้องขอ  เช่น จัดให้มีบุคคลาการฝ่ายส่งเสริมดูแลสุขภาพสัตว์ และแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการถึงที่บ้านสมาชิกเป็นประจำ  จัดให้มีตารางการบริการจัดส่งอาหารสัตว์และบริการตามความต้องการเป็นกำหนดเวลาแน่นอน โดยไม่ต้องให้สมาชิกต้องเสียเวลามาติดต่อที่สหกรณ์ 

  

บ่ายวันเดียวกัน คณะได้เข้าร่วมเวทีชาวแพะ ที่ไร่คูณสุขฟาร์ม ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  คุณเชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ เจ้าของผู้จัดการได้ประสานงานผู้ประกอบการฟาร์มแพะในพื้นที่เข้าร่วมเสวนาเวทีชาวแพะในช่วงค่ำ สรุปได้ความว่า ผู้ประกอบการเลี้ยงแพะในพื้นที่ได้รวมตัวกันแล้วเป็น กลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะ ซึ่งมีแม่แพะรวมกันมากกว่า 3,000 ตัว กลุ่มได้ริเริ่มที่จะทำมาตรฐานการควบคุมโรคอย่างทั่วถึง ซึ่งขณะนี้ได้เจาะเลือดตรวจแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง และมีเป้าหมายที่จะเจาะตรวจให้ครบ จากนั้นจะดำเนินการให้ปศุสัตว์จังหวัดตรวจรับรอง ก่อนจะดำเนินการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป   ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า  คณะที่ร่วมเดินทางมาวันนี้ต้องการมาดูความพร้อมของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคกลาง เป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงเตรียมการสั่งซื้อแพะเนื้อไปบริโภค ซึ่งตลาดใหญ่ของการบริโภคแพะคือประชาชนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยคาดหวังว่าจะได้แพะที่มีคุณภาพปลอดโรค ขนาดน้ำหนักตัวประมาณ 18-20 กก.ต่อตัว ปริมาณความต้องการในพื้นที่มากกว่า 1,000 ตัวต่อเดือน 
พูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Milky Way 2011 article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ตามไปดู "แพะจีน"
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ article
ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185