ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ธนาคารแพะเพื่อสันติสุข ปัจจัยร่วมร่มเย็นชายแดนใต้ article

...อยากจะมีชีวิตบนความสุขตามวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยงานอาชีพเกษตรกรรมพื้นบ้าน โดยไม่ต้องออกไปรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม และ ให้มีรายได้พอที่จะจุนเจือครอบครัวมิให้เดือดร้อน

ฉะนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง  จึงได้ร่วมกันส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ทั้งเสริมและหลัก จึงตั้ง ธนาคารแพะเพื่อสันติสุข ขึ้น

ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิ สุข-แก้ว แก้วแดง บอกว่า....การเลี้ยงแพะในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ทำได้ยากเนื่องจากสภาพอากาศชื้น มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นมา พัฒนาการเลี้ยงแพะจนประสบความสำเร็จ ได้รับการรับรองว่าเป็นฟาร์มปลอดโรคแห่งแรกในภาคใต้ ซึ่งมีแพะอยู่ในโครงการแล้วกว่า 480 ตัว

“....การตั้งธนาคารแพะเพื่อสันติสุขนี้ ก็เพื่อให้พี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมที่ยากจน เริ่มต้นเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม โดยการยืมแม่พันธุ์จากธนาคารฯไปเลี้ยงแล้วคืนเป็นลูกแพะ...”

ราษฎรผู้ที่เป็นสมาชิกโครงการก่อนที่จะยืมแพะไปเลี้ยงนั้น ต้องผ่านการอบรมการเลี้ยงจากนักวิชาการที่ทางโครงการจัดให้ ซึ่งตอนนี้ได้ทำการอบรมไปแล้ว 3 รุ่น ราวๆ 160 ราย ซึ่ง ทุกคนมีความตั้งใจเป็นอย่างดีและมีความต้องการที่จะเลี้ยงแพะ เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ปัจจัยในการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพนั้น ควรเริ่มต้นด้วยแม่แพะพันธุ์เนื้อ 6 ตัว ซึ่งต้นทุนแม่แพะและพ่อแพะครอบครัวหนึ่งราวๆ 40,000 บาท และโรงเรือนสร้างด้วยวัสดุท้องถิ่นอีกในราคาประมาณ 5,000 บาท แพะที่นำมาเลี้ยงภายในระยะเวลา 4 ปี จะสามารถส่งคืนแม่แพะ 6 ตัวได้ทั้งหมด

...เพื่อให้กับครอบครัวสมาชิกเป็นรุ่นที่ 2-3 และ 5 ต่อไป..สำหรับผู้เลี้ยงในรุ่นแรกจะมีแพะในฟาร์มแต่ละรายประมาณ 39 ตัว ปริมาณขนาดนี้ก็พอที่จะใช้เลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรือเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้... ตามวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง

แต่คาบเวลานี้ชาวบ้านในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะของความยากจน ไม่สามารถที่จะหาทุนมาดำเนินการได้ หากมีจิตกุศลที่ต้องการสนับสนุนโครงการด้วยการบริจาคทุนหมุนเวียนทุนละ 40,000 บาท (ต่อ 1 ครอบครัว)

มูลนิธิฯก็จะ นำชื่อผู้บริจาคเป็นชื่อทุนและให้ผู้บริจาค ได้ติดต่อกับครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือโดยตรง... ปัจจัยในการสนับสนุนนี้จะไม่สูญหาย อีก 4 ปีก็จะหมุนเวียนให้กับครอบครัวอื่นต่อไป...

...เพื่อเพื่อนพ้อง เพื่อสันติสุข ติดต่อได้ที่ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง 39/3 หมู่ 2 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 95130 โทร. 08-5248-9786, 0-7327-6182 Fax 0-7327-6183 ได้ทุกเวลา.

ปัญญา เจริญวงศ์

   
ข่าววงใน...ธุรกิจแพะ

ตามไปดู.....ฟาร์มต้นแบบฯ ปัตตานี article
งานแพะ กำแพงแสน "ศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาการตลาดแพะ"
เปิดตัว....ตลาดกลางซื้อ ขาย แพะ....บนเน็ต...โพสรูปได้แล้ว article
วงการแพะ จ.ยะลา
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 6
ปศุสัตว์เขต 9 ขับเคลื่อนแผนบูรณาการแพะเต็มสูบ article
สร้างอาชีพเลี้ยงแพะให้สำเร็จต้อง "ระเบีดจากข้างใน"
สสว.สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการแพะ articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185