ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ

นายเชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงและพัฒนาแพะแกะ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา

นายประทีป จันทร์วิเศษ ประธานสหกรณ์ฯ กล่าวว่า  การเดินทางจากนราธิวาสของคณะครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลียนประสบการณ์การเลี้ยงแพะของสมาชิกภาคใต้ กับ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะภาคกลาง โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ร่วมเดินทางมาดูงานจำนวน 90 คน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายต้นแบบและสร้างผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบการและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบการของสมาชิก

นายเชาวรัตน์  อ่ำโพธิ์ ประธานชมรมฯ เจ้าของคูณสุขฟาร์ม กล่าว ชมรมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนร่วมอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตนได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ สาธิตการเจาะเลือด การใช้ยารักษาโรค โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก ร่วมบรรยายให้ความรู้ สำหรับคูณสุขฟาร์ม ได้เสนอรูปแบบการจัดการฟาร์ม ต้นแบบโรงเรือนราคาประหยัด ซึ่งสามารถใช้ได้ในภาคใต้ ต่อไป

 
พูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Milky Way 2011 article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ตามไปดู "แพะจีน"
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ
สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ article
ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185