ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ปศุสัตว์เขต 9 ขับเคลื่อนแผนบูรณาการแพะเต็มสูบ article

การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ เพื่อกำหนดรูปแบบและทิศทางในการพัมนาการผลิตและการตลาดแพะอย่างครบวงจร  และเพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการบูรณาการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีการพัฒนาการผลิตการแปรรูป และการตลาดแพะอย่างครบวงจร  และเพื่อผลิตแพะให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดอาหารฮาลาล   โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เป็นแหล่งของการบริโภคแพะอย่างกว้างขวาง  เนื่องจากมีการบริโภคตามหลักการศาสนาอิสลาม ทำให้ราคาเนื้อแพะ นมแพะ ในพื้นที่มีราคาสูง  แต่ยังมีปัญหาการผลิตที่เกิดจากการเลี้ยงแบบครัวเรือน โดยมีขนาดการเลี้ยงในระดับครัวเรือนมากกว่าระดับอุตสาหกรรม ทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ประสบปัญหายังมีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการลงทุน  ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ และเชื่อมโยงผู้ประกอบการแปรรูป และการตลาด ให้ครบทั้งวงจร จึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้

จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้จาก นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแพะแกะ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  ด้านการพัฒนาพันธุ์แพะ การพัฒนาการเลี้ยง เพื่อเพิ่มปริมาณโดยให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลฟาร์มซึ่งเกษตรกรควรดำเนินการจัดทำข้อมูลฟาร์มอย่างชัดเจน เพราะจะเป็นผลดีต่อแผนการผลิต ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ปริมาณวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมได้ในอนาคต  นางแน่งน้อย  เวทยพงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการ กระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวว่า  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเลี้ยงแพะกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  เพราะตลาดยังมีอีกมาก  ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ประกอบการฟาร์มมองให้กว้าง ตลาดยังต้องการบริโภคเนื้อแพะ นมแพะ อย่างกว้างขวาง และเชื่อว่าหากคิดถึงระดับอุตสาหกรรม โรงงานผลิตต้องการแพะป้อนโรงงานจำนวนมากกว่า 1 ล้านตัวต่อปี ทำอย่างไรจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับโรงงานได้ว่า จะมีผลผลิตแพะเนื้อเข้าโรงงานอย่างต่อเนื่อง คือสิ่งที่ต้องการชี้ให้เห็นความต้องการตลาดด้านนี้   นายวีระยุทธ  เชื้อไทย รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)   กล่าวถึงความสำคัญด้านการจัดตั้งเครือข่าย  ผู้ประกอบการฟาร์ม  ผู้ประกอบการแปรรูประดับชุมชน เพื่อรองรับผลผลิตทั้งแพะเนื้อและแพะนมก่อน  เพื่อสร้างความมั่นคงในการพัฒนาวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งนี้เห็นว่า  การเลี้ยงแพะเชิงอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นในอนาคตในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนอย่างแน่นอน เพราะมีความชัดเจนในด้านความต้องการบริโภคของผู้บริโภคหลัก คือ ประชากรมุสลิม   หากต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมแพะทั้งระบบ จำเป็นต้องคำนึงถึงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเลี้ยงแพะทั่วประเทศเข้ามาเชื่อมโยงด้วย เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคและโรงงานแปรรูปอย่างมั่นคง    และนายรังสรรค์  บินกำซัน CEO บริษัท กำซันฮาลาลมีล จำกัด กล่าวถึงตลาดการบริโภคเนื้อแพะที่แท้จริง มีกว้างขวางมากกว่าตลาดมุสลิม เพราะ ผู้บริโภคที่แท้จริงคือ คนจีน เพราะบริโภคทุกวัน และมีตลาดกว้างขวางกว่า

จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาแพะทั้งระบบ โดยผู้ประกอบการในพื้นที่บางส่วนเสนอแนะให้รวม แกะ ซึ่งเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันเข้าไปในการจัดทำแผนครั้งนี้ และควรนำแผนปฎิบัติการเสนอสู่เวทีสาธารณะทุกฝ่ายอีกครั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
ข่าววงใน...ธุรกิจแพะ

ตามไปดู.....ฟาร์มต้นแบบฯ ปัตตานี article
งานแพะ กำแพงแสน "ศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาการตลาดแพะ"
เปิดตัว....ตลาดกลางซื้อ ขาย แพะ....บนเน็ต...โพสรูปได้แล้ว article
วงการแพะ จ.ยะลา
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 6
สร้างอาชีพเลี้ยงแพะให้สำเร็จต้อง "ระเบีดจากข้างใน"
ธนาคารแพะเพื่อสันติสุข ปัจจัยร่วมร่มเย็นชายแดนใต้ article
สสว.สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการแพะ article[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (141430)
กำลังมีโครงการเลี้ยงแพะนมค่ะแต่ไม่ทราบจะมีตลาดรองรับหรือป่าว
ผู้แสดงความคิดเห็น บิ๊ก วันที่ตอบ 2012-09-06 11:23:18


ความคิดเห็นที่ 2 (140223)
สวัดดีคับผมเลียงแพะอยู่อำเถอสวนผึ้งมีแพะอยุ่50ตัวอยากจะรุ้วิทีจัดการบิหารไนคอก
ผู้แสดงความคิดเห็น Saradin (Saradinhana-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-26 10:33:18


ความคิดเห็นที่ 1 (137439)
ทางอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ได้มีการจัดตั้งชมรมผู้เลี้ยงแพะกันขึ้นแต่ยังมีผู้ให้ความสนใจน้อยและกลัวว่าเลี้ยงแล้วจะขายที่ใหนมีตลาดรองรับหรือเปล่าต้องเลี่้้ยงแบบใหนดีต้องคัดพ่อพันธุ์แม่พันธ์ุ์แบบใหนดี
ผู้แสดงความคิดเห็น กาน วันที่ตอบ 2010-12-23 10:08:47[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


บันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185