ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

จังหวัดนราธิวาส นายการันต์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เผยว่า  จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จะจัดให้มีการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 7 กันยายน 2551  ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยผู้ชนะเลิศ ทั้ง 17 ประเภท จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทางถ้วยรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ ในงานวันลองกองของจังหวัด

นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า  การประกวดแพะในปีนี้จังหวัดนราธิวาสจัดเป็นครั้งที่ 1 และเป็นครั้งแรกของประเทศที่มีการประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน โดยจะแบ่งการประกวดออกเป็น  ประเภทการประกวดแพะ 17 ประเภทรับสมัครตั้งแต่ 25  สิงหาคม - 7 กันยายน 2551 ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  และประกวดในวันที่ 7 กันยายน 2551  ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เริ่มประกวดเวลา 10.00 น   สมัครฟรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส โทร.073-511205
พูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Milky Way 2011 article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
ตามไปดู "แพะจีน"
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ
สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ article
ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185