ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


แพะ...พลิกฟื้นเศรษฐกิจใต้ได้จริงหรือ?..(ภาค 2)

ไปสตูลเที่ยวนี้...ตื่นแต่เช้าเพราะเครื่องการบินไทยออกจากกรุงเทพ 05.50 น. (ไม่รู้จะรีบบินไปทำไม555)  แต่ก้อนะสายการบินแห่งชาติ ขาไปเนี่ยนั่งคุยกันกับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณแน่งน้อย (ฝ่ายอุตสาหกรรม)  ท่านก็ยืนยันว่าสนใจและให้การสนับสนุนผู้เลี้ยงแพะเต็มที่เพราะท่านหวังว่า "คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีงานทำมากขึ้น และในที่สุดแพะมากขึ้นก็จะเป็นวัตถุดิบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล"  

ถึงงานที่วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล...จัดงานครั้งนี้ต้องบอกว่าอลังการงานสร้างจริง ๆ เพราะใช้พื้นที่วิทยาลัยเกษตรฯเต็มหมด ทั้งงานออกร้านของสินค้าชุมชน ทั้งเวทีการแสดงต่าง ๆ ทั้งภาควิชาการแน่นมาก ๆ เรียกว่าเกือบทุกมหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้เลยที่เดียว ได้พบนักวิชาการแพะมากหน้าหลายตา ทั้ง ดร.ไชยวรรณ มอ.สงขลา (ด้านซากแพะ เรียกแบบบ้าน ๆ ว่าเนื้อแพะชำแหละ)  ดร.สุรศักดิ์ (ด้านการพัฒนาพันธุ์)  ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ (ปรมาจารย์ที่มีงานวิจัยด้านแพะมากที่สุดของประเทศไทย)  และอีกหลายท่าน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมปศุสัตว์ อีกหลายท่านระดับเรียกว่ายกกรมปศุสัตว์มาที่สตูล

ไฮไลต์ของวันแรกที่พบกันคือการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ ทั้งการเลี้ยง การให้อาหาร การปรับปรุงพันธุ์ การควบคุมโรค และตบท้ายด้วย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการพัฒนา การส่งเสริมการเลี้ยงแพะในภาคใต้ที่ตั้งหัวข้อว่า  "แพะ..พลิกฟื้นเศรษฐกิจใต้ได้จริงหรือ?... โดยมุมมองของ นักวิชาการจากกรมปศุสัตว์ นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงรายใหญ่ของสตูล (มาโตฟาร์ม) และภูเก็ต (กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์)  และปิดท้ายด้วยผู้ชำนาญการพัฒนากระบวนการส่งเสริมอาชีพ (สสว) ว่ากันหลากหลายมุมมอง โดยสรุป

แพะ...พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้....ได้แน่นอน เพราะ 1. จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแหล่งที่มีผู้บริโภคมากที่สุดในประเทศ  ผู้เลี้ยงจึงมีที่ขายแน่นอน แต่ยังไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากปริมาณมีไม่พอบริโภคในพื้นที่  2. การทำฟาร์มเลี้ยงแพะต้องเลือกแพะพันธุ์ดีที่ให้ผลตอบแทนสูง แพะเนื้อต้องเลือกที่โตเร็ว ให้เนื้อสูง  แพะนมต้องให้ปริมาณน้ำนมมาก  3. ผู้เลี้ยงต้องการให้มีการพัฒนาด้านมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานฟาร์ม มาตรฐานอาหารแปรรูปแพะ ที่เป็นรูปธรรมจากตลาดที่ต้องการแท้จริง (ประเทศผู้นำเข้า) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ชัดเจน  4. จำเป็นต้องรวมกลุ่ม เพราะผู้ประกอบการเลี้ยงแพะในภาคใต้ส่วนใหญ่รายเล็กมีแพะไม่มาก  จึงต้องรวมเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่ คือภายในจังหวัด และเชื่อมโยงภาคกลางภาคอีสานให้เข้ามาสนับสนุนให้มีปริมาณแพะเพียงพอ 5.ต้องการให้รัฐส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตลาด Halal เพื่อการส่งออกอย่างจริงจังเพราะจะส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต......เรียกร้องกันดัง ๆ จากเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะอย่างแท้จริงขนาดนี้.....ท่านรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์   ท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรม....สั่งการไปเลยครับเจ้านาย.......
คุยกัน...แบบแพะ แพะ....โดยมิสเตอร์แพะ

ก้าวต่อไปของ....คนเลี้ยงแพะบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185