ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article

นมแพะ...นมที่ใกล้เคียงนมแม่...ที่สุด

เราต่างก็ทราบกันดีว่า...นมแม่ดีที่สุดสำหรับเด็กเล็กๆ   พวกเราทุกคนเติบโตมาจากการดื่มนมแม่ แต่หลังจากหย่านมแม่แล้ว พฤติกรรมของคนไทยสมัยก่อนจะดื่มนมอื่นๆ กันน้อย แต่ปัจจุบันจากการรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุข คนไทยหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น แต่พฤติกรรมที่คนไทยไม่ได้ดื่มนมต่อเนื่องมาตั้งแต่เล็กๆ จึงทำให้ขาดน้ำย่อยโปรตีนในนมที่ชื่อ "แลคเตส (Lactase)" ทำให้บางคนเกิดอาการแพ้นม คือท้องเสียหลังการดื่มนม ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยๆ ในเด็กและผู้ใหญ่

โดยเฉพาะในเด็ก ปัญหาการแพ้นมนั้นสร้างความกังวลใจให้คนเป็นพ่อแม่มาก จึงมีนักวิชาการหลายต่อหลายแห่งได้ศึกษาว่ามีนมชนิดใดที่ให้คุณค่าใกล้เคียงกับนมแม่บ้าง เพื่อให้เด็กกินโดยไม่ต้องเผชิญปัญหาแพ้นม และพบว่า "นมแพะ" เป็นนมที่มีคุณค่าใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุด

 

* ทำไมนมแพะจึงใกล้เคียงนมแม่ที่สุด                         
 

ศ.นพ.อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ แห่งคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ซึ่งได้ศึกษาคุณค่าของสารอาหารและสรรพคุณต่างๆ ของนมแพะเปรียบเทียบกับนมแม่ พบว่านมทั้งสองมีความใกล้เคียงกัน คือ....

* มีกรดอะมิโนที่จำเป็นเหมือนกับนมแม่

กรดอะมิโนที่จำเป็น ( Essential amino acid) คือสารเคมีที่ร่างกายจะเอาไปสร้างโปรตีนในร่างกายมนุษย์ เพื่อซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอของมนุษย์ ร่างกายสังเคราะห์สารตัวนี้ขึ้นมาเองไม่ได้ต้องรับมาจากอาหาร ทั้งนมแม่และนมแพะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นนี้ทั้ง 10 ชนิด

* มีไขมันและกรดไขมัน ที่จำเป็น (Essential   fathy   acid) เหมือนกับนมแม่

ศ.นพ.อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ บอกว่าในนมแม่และนมแพะ จะมีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่ และเป็นชนิดสายโซ่แบบสั้น จึงกระจายตัวได้ดี ร่างกายจึงย่อยง่ายและดูดซึมไปใช้เป็นประโยชน์ได้ดี โดยร่างกายสามารถดูดซึมนมแพะหมดภายใน 20-30 นาที ซึ่งนับว่าเร็วมาก นอกจากนี้ในนมแพะยังมีกรดไขมันพิเศษ คือ คาโพรอิก (Caproic) คาพริลิก (Carpylic) และ คาพริก (Capric) ซึ่งในวงการแพทย์เริ่มให้ความสนใจในกรดไขมันเหล่านี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาของการดูดซึมอาหารบกพร่องหรือมีลำไส้เล็กผิดปกติ เพราะกรดไขมันเหล่านี้จะช่วยให้การดูดซึมของผู้มีปัญหาเหล่านี้ทำงานได้ดีขึ้น   นอกจากนั้นนมแพะยังมี DHA, EPA (โอเมก้า 3) และ โอเมก้า  6  (ไลโนลินิคและไลโนเลอิก)  ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นในการพัฒนาสมองของมนุษย์โดยเฉพาะเด็กๆ และ เป็นกรดไขมันที่มีอยู่เช่นเดียวกันในนมแม่

* มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์เหมือนกัน
ในนมแม่และนมแพะมีแร่ธาตุต่างๆ ที่มีปะโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันหลายชนิด เช่น....

* เลซิติน จะช่วยป้องกันการตกตะกอนของคอเลสเทอรอล โรคนิ่วถุงน้ำดี ช่วยยับยั้งและสลายการสะสม  คอเลสเทอรอลในหลอดเลือดด้วย

* แคลเซียมและฟอสฟอรัส มีทั้งในนมแม่และนมแพะ ช่วยป้องกันโรคกระดูกอ่อนในเด็กได้

* แมกนีเซียม ช่วยเป็นองค์ประกอบของกระดูก ลดการคลายตัวของกล้ามเนื้อ ช่วยในการทำงานของเอ็นไซม์

ของกระบวนการสร้างโปรตีน ควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

* วิตามินบีรวม ซึ่งเมื่อจับกับเอ็นไซม์ชนิดคาร์บอกซิเลส จะกระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญของร่างกาย ให้สมบูรณ์และแข็งแรงขึ้น ช่วยการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อ

* โคลีน (Choline) เมื่อร่างกายรับประทานเลซิตินเข้าไปแล้ว ร่างกายจะเปลี่ยนเลซิตินเป็นโคลีน และสารโคลีนก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นอะซิติลโคลีน          (Acethylcholine) ซึ่งเป็นสารที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงเซลล์ประสาท ช่วยให้การสื่อสารของเซลล์ประสาททำงานได้ดีขึ้น ช่วยในการบำรุงสมอง ทำให้วงจรความจำ และการเรียนรู้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสารอาหารที่วงการพัฒนาสมองเด็กกำลังสนใจมาก

นอกจากสารอาหารต่างๆ ที่ว่ามาแล้ว ศ.นพ.อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ เพิ่มเติมว่านมแม่และนมแพะยังมีสรรพคุณหลายอย่างที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็น...

* ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้นม

อาการแพ้นมวัว คือการที่ร่างกายต่อต้านสารโปรตีนที่มีอยู่ในนมวัว โดยเฉพาะเคซีน (Casein) และเบต้า-แลคโตโกลบรูลิน (β-lactoglobulin) และ แอลฟ่า-แลคตาลบูมิน (α - Lactalbumin) จึงมีอาการท้องเสียหลังดื่มนมวัว จากผลการศึกษามากมายพบว่า ในนมแพะมีเอ็นไซม์ชนิดหนึ่งที่เรียก Platelet Activating Acetyl Hydrolase ซึ่งสามารถสลายสารก่อภูมิแพ้ก่อนให้เกิดการแพ้ จึงทำให้เด็กที่แพ้นมชนิดอื่นๆ สามารถดื่มนมแพะได้โดยไม่ต้องเผชิญกับอาการแพ้

* ไม่เพิ่มคอเลสเทอรอล

ในนมแพะมีอณูของไขมันและโปรตีนขนาดเล็กและกระจายตัวได้ดี จึงไม่ต้องไปตีให้แตกเป็นอณูขนาดเล็กอีก ซึ่งจะทำให้เกิดเอนไซม์ที่เรียกว่าแซนธิน ออกซิเดส (Xanthine oxidase) ที่เป็นสาเหตุให้คอ เลสเทอรอลตกตะกอนที่หลอดเลือดแดง ทำให้หลอดเลือดแคบลง

* ดูดซึมได้เร็วและย่อยได้ง่าย

อย่างที่คุณหมออนุวัตร ได้พูดถึงข้างต้นว่า ในนมแพะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวและเป็นกรดไขมันจำเป็นชนิดห่วงโซ่สั้น ทำให้น้ำย่อยสามารถแทรกซึมเข้าไปช่วยย่อยสลายได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว นมแพะจึงย่อยง่ายและร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีเหมือนนมแม่ และยังช่วยลดการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ด้วย จึงเหมาะสำหรับเด็กที่มีปัญหาในการย่อย เด็กที่ดื่มนมแพะจะไม่มีปัญหาอาเจียนหลังการดื่มนม

นอกจากนี้ ลักษณะของโปรตีนในนมแพะ เมื่อทำปฏิกิริยาในกระเพาะอาหารจะเกิดเป็นก้อน curd ที่นิ่มกว่านมวัว จึงทำให้นมแพะย่อยง่ายและรวดเร็วเช่นเดียวกับนมแม่

แม้ว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับนมแพะนัก แต่ด้วยคุณสมบัติที่ดีต่างๆ เหล่านี้ นมแพะจึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกกำลังมีปัญหาแพ้นมอยู่...

 

สนใจอยากดื่มนมแพะพลาสเจอร์ไรส์  ติดต่อ  081-491-9185 ได้นะค่ะ 

http://learners.in.th/blog/doraemon/29541

 

 
พูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Milky Way 2011 article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ตามไปดู "แพะจีน"
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ
สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ article
ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185