ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ประวัติความเป็นมา

บันดาลทรัพย์ฟาร์ม   

ผู้ก่อตั้ง      อาจารย์สิทธิชัย  แก้วสุวรรณ์   

สถานที่     82  หมู่ 1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140

ก่อตั้งในปี   พ.ศ. 2547

ทำไมถึงต้องเป็นคำว่า "บันดาลทรัพย์"      

       ความหมายตรงตัว เข้าใจง่าย   และผู้ที่ตั้งชื่อให้เป็นอาจารย์ที่เราเคารพรัก  

ทำไมต้องเลี้ยงแพะ

                                                      

 อย่างแรก  ที่จะเลี้ยง  เลี้ยงอะไรก็ได้ที่เรารัก   เลี้ยงง่าย  เมื่อเลี้ยงแล้วต้องมีประโยชน์ต่อครอบครัวก่อน      

อย่างที่สอง ต้องได้ผลผลิตเร็ว  และจำหน่ายได้ง่าย ที่สำคัญมาก ๆสำหรับเรา คือ ทำแล้ว กินได้  เป็นการลดต้นทุนในค่าครองชีพได้  เพราะที่บ้านดื่มนมทุกวัน

อย่างที่สาม  ต้องเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วไปได้   เพราะ ทางเรามีการศึกษาในด้านนี้  เกษตรกรจะได้เห็นตัวอย่างที่ดี  เช่น  ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า  ในทุก ๆ เรื่อง   ของไม่ดีไม่ให้บอกความจริงเสมอ

กว่าจะเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานจนได้รับ  ตัว Q สินค้าคุณภาพ

ต้องควบคุมดูแล   ทุกอย่างตลอดทุกขั้น  สะอาด  ปราศจากโรค  ปลอดกลิ่น

 

      ต้นหญ้าแพงโกล่าของทางฟาร์ม   ต้นแค   กล้วย 

              

       หม่อมหลวง ถนัดศรี   ท่านปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ ภัทร บุญมั่น   ประธานหอการค้า จ.นครปฐม  

        มีปศุสัตว์ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด   แพะของทางฟาร์มจะกินหญ้าแพงโกล่า  ที่มีโปรตีนสูง   และกินอาหาร CP ที่เป็นอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน   แพะนมของฟาร์มจะมีการอาบน้ำและทำความสะอาดคอก   การทำงานดูแลแบบสม่ำเสมอในการรักษาความสะอาด   ทำให้ทางฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าคุณภาพ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และเป็นฟาร์มมาตรฐาน

 

 

 บันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185