ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


Milky Way 2011 article

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดงาน Milky Way 2011

วันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 14.48 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารามอินทราทรงเปิดงาน Milky Way 2011 ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ อ.ส.ค. ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และสำนักงานเขตบางเขนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคมนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปหันมาบริโภคนมมากขึ้น โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ จาก อ.ส.ค. พร้อมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา รวมถึงสินค้าจากเกษตกรผู้เลี้ยงโคนม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม ตลอดจนการรับบริจาคกล่องนม สำหรับนำไปทำหลังคาบ้าน ที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สร้างให้กับผู้ประสบอุทกภัย
พูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ตามไปดู "แพะจีน"
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ
สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ article
ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185