ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


วงการแพะ จ.ยะลา
ปศุสัตว์ยะลาส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล หลังสำรวจพบว่าในแต่ละปีประชาชน ในพื้นที่บริโภคแพะไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นตัว

ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา นายดุลยสิทธิ์ นิยาแม ปศุสัตว์จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลนั้น ได้ดำเนินการในรูปกลุ่มเกษตรกร ให้กลุ่มไปเลือกสมาชิกของกลุ่ม และดูแลกันเอง กลุ่มละ 10 คน ส่วนรายละเอียดต่างๆจะทำบันทึกเป็นข้อตกลงกับทางปศุสัตว์ยะลา ซึ่งในส่วนของยะลาปีนี้ ได้รับการสนับสนุน 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ที่เรียกว่าแพะรายย่อย ซึ่ง 2 โครงการนี้จะได้แพะจำนวน 24,099 ตัว โดยแยกเป็นแพะฮาลาล 159 ราย ทั้ง 8 อำเภอ 8,427 ตัว โดยจะให้รายละ 53 ตัว แบ่งเป็นตัวเมีย 50 ตัวผู้ 3 ตัว ส่วนโครงการแพะรายย่อย 1,959 ราย ทั้ง 8 อำเภอ 15,672 ตัว ที่จะแบ่งให้รายละ 8 ตัว แบ่งเป็นตัวผู้ 1 ตัวเมีย 7 ตัว

ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ระบุว่า แพะจำนวน 24,099 ตัว ที่จะได้มาในครั้งนี้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ยะลา ทีมี 24,000 กว่าครัวเรือน ซึ่งคนมุสลิมจะนิยมบริโภคแพะ อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 ตัว ยังไม่รวมถึงเทศกาล หรือ ในช่วงเฉลิมฉลองต่างๆ จากการสำรวจแล้วใน 1 ปี จะมีการบริโภคเนื้อแพะมากกว่า 25,000 ตัวต่อปี ถ้ายังไม่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ราคาแพะพุ่งขึ้นสูง สังเกตได้จากเมื่อปี 2552 ราคาแพะอยู่ที่ กก.ละ 90 บาท แต่ในปัจจุบัน กก.ละ 180 บาทเป็นอย่างต่ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังชาวบ้านโดยตรง

นายดุลยสิทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการขยายพันธุ์แพะนั้นๆไม่ยาก ทำอยู่ 2 วิธี คือการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ แพะจะตั้งท้อง 5 เดือน ซึ่งจะทำให้ 2 ปี จะมีผลผลิต 3 รุ่น และการผสมเทียม ซึ่งวิธีการผสมเทียมนั้นจะได้ผลที่ดีกว่า ผสมได้ครั้งละหลายตัว และสามารถคัดสายพันธุ์ที่สมบูรณ์ได้ แพะจะไม่เป็นโรคแท้ง ซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเป็นอย่างมาก และการผสมเทียมก็จะได้ผลผลิตสูงถึง 33 เปอร์เซ็นต์ คือ 100 ตัว ผสมได้ 33ตัว และหลังจากเริ่มเลี้ยงแพะปกติ 8 เดือนถ้าได้ 25 กก. ก็ขายได้แล้ว แต่ปัจจุบัน 6 เดือนก็จะสามารถขายได้แล้ว ส่วนโครงการทั้ง 2 โครงการนี้ จะสามารถดำเนินการแจกจ่ายไปในพื้นที่แล้ว คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม 55 จะสามารถแจกจ่ายได้ครบ
ข่าววงใน...ธุรกิจแพะ

ตามไปดู.....ฟาร์มต้นแบบฯ ปัตตานี article
งานแพะ กำแพงแสน "ศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาการตลาดแพะ"
เปิดตัว....ตลาดกลางซื้อ ขาย แพะ....บนเน็ต...โพสรูปได้แล้ว article
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 6
ปศุสัตว์เขต 9 ขับเคลื่อนแผนบูรณาการแพะเต็มสูบ article
สร้างอาชีพเลี้ยงแพะให้สำเร็จต้อง "ระเบีดจากข้างใน"
ธนาคารแพะเพื่อสันติสุข ปัจจัยร่วมร่มเย็นชายแดนใต้ article
สสว.สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการแพะ articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185