ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ข่าววงใน...ธุรกิจแพะ


ตามไปดู.....ฟาร์มต้นแบบฯ ปัตตานีarticle


มิสเตอร์แพะ...พาชมฟาร์มต้นแบบผู้ประกอบการเลี้ยงแพะปัตตานี หนึ่งในความร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี กับ สำนักงานส่งส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะอย่างเป็นระบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย โดยยึดหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นหลักในการส่งเสริม.....
งานแพะ กำแพงแสน "ศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาการตลาดแพะ"

งานวันแพะเกษตรกำแพงแสน 5-7 ธันวาคม 2551 พบกับ    - การประกวดแพะ 12 ประเภท 3 สายพันธุ์  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินสด
 - การแสดงนิทรรศการ การเลี้ยงแพะ การจัดการฟาร์มแพะ จากผุู้ประกอบการเลี้ยงแพะจากทุกภาคทั่วประเทศ

เปิดตัว....ตลาดกลางซื้อ ขาย แพะ....บนเน็ต...โพสรูปได้แล้วarticle

thaigoatmilk.com เปิดตัว กระดานข่าว  "ตลาดกลางซื้อขายแพะ"  ยกระดับการซื้อขายผ่านเน็ต  โพสรูปแพะได้  ฟรี เสรีซื้อขาย....คลิ๊กที่นี่

วงการแพะ จ.ยะลา

ข่าวแพะ จ.ยะลา

งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล กำหนดจัดงานวันแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552
ปศุสัตว์เขต 9 ขับเคลื่อนแผนบูรณาการแพะเต็มสูบarticle

นางสาวโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ผอ.สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 9 กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายการผลิต และการตลาดแพะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ 27-28 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา   ว่า

สร้างอาชีพเลี้ยงแพะให้สำเร็จต้อง "ระเบีดจากข้างใน"

สร้างอาชีพให้สำเร็จต้อง "คิดแบบระเบิดจากข้างใน" 

ธนาคารแพะเพื่อสันติสุข ปัจจัยร่วมร่มเย็นชายแดนใต้article


หากเอ่ยถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส หลายคนก็จะต้อหวาดกับภัยในความขัดแย้ง แต่ถ้ามองไปอีกมุมหนึ่งนั้น ประชากรในพื้นที่แห่งนี้จำนวนไม่น้อยที่ยังต้องการความสงบร่มเย็น
สสว.สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการแพะarticle

  (3 ก.ค.49) วันนี้ ที่ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือ SMEs จัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีนางพรรณี แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
มีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน 

หน้า 1/1
1
[Go to top]บันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185