ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


คุยกัน...แบบแพะ แพะ....โดยมิสเตอร์แพะ

3 ปีเศษ...แล้วที่ Thaigoatmilk.com  (TGM)  รับใช้เพื่อชาวแพะทั่วประเทศ ด้านข้อมูลข่าวสาร แต่ไม่เคยเปิดเวทีพูดคุย เล่าเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้พวกเรามากนัก  เนื่องเพราะที่ผ่านมางานด้านลงมือทำมีมาก เหลือเกิน  ปีนี้ 52 ตั้งใจว่าจะทำงานด้านวิชาการให้มากขึ้น เพื่อค้นคว้า หาข้อมูลด้านการตลาด และศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม เพื่อนำมาวิเคราะห์ฝากพวกเรา  จะพยายามทำให้สม่ำเสมอมากขึ้น  แม้ปีนี้จะเป็นปีที่ริเริ่มงานใหม่ ๆ ที่ต้องการ "อาสาสมัคร" มาร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น

จึงขอเชิญชวน "ฅน...เลี้ยงแพะ" ทั่วประเทศร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านหน้าเว๊ป "คุยกัน...แบบแพะแพะ....."  สร้างสังคมของพวกเราบนพื้นฐานความรู้ที่เท่าทันสถานการณ์โลก  เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพคนเลี้ยงแพะของพวกเราก้าวต่อไปของ....คนเลี้ยงแพะ

Thaigoatmilk รับใช้ผู้เลี้ยงแพะ ผู้ประกอบการในธุรกิจแพะเข้าสู่ปีที่ 4 ก้าวต่อไปเพื่อชาวแพะ....วันนี้

แพะ...พลิกฟื้นเศรษฐกิจใต้ได้จริงหรือ?..(ภาค 2)

กลับจากงานแพะแห่งชาติที่จังหวัดสตูล...รับปากกันว่าไปสตูลกลับมาจะรีบมารายงานให้ทราบว่า..แพะ..พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ได้จริงหรือ?  วันนี้.....คำตอบมาถึงแล้ว...

หน้า 1/1
1
[Go to top]บันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185