ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ข่าวสารเพื่อนแพะ
This Column Intro


ฟาร์มต้นแบบ 3 จังหวัดภาคใต้article

ฟาร์มต้นแบบปัตตานี พร้อมเชื่อมร้อยช่วยเหลือเพื่อผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมยกระดับเป็นฟาร์มมาตรฐานตามประกาศกรมปศุสัตว์ที่จะคลอดในปี 50 นี้  มั่นใจจะเป็นตัวอย่างเพื่อสนับสนุนสมาชิกเครือข่ายฯ ให้ยกระดับเป็นฟาร์มมาตรฐาน  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาดมาเลเซีย

หน้า 1/1
1
[Go to top]บันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185